Aanjaagproject laadpalen gemeente Lochem 2018-2019

Laadpaal geplaatst bij restaurant de Sluis

Op vrijdag 4 januari 2019 is er een ECOTAP laadpaal geplaatst bij Restaurant De Sluis in Eefde. Dit gebeurde in het kader van de Laadpalen Actie van de gemeente Lochem. Echtpaar Dikken, eigenaren van het restaurant, zijn de eerste ondernemers die een laadpaal binnen deze actie lieten plaatsen.
 
Ambitie
In de gemeente Lochem rijden er inmiddels zo’n 280 elektrische auto’s rond, maar het ontbreekt nog aan voldoende publieke laadpunten. Daar wil de gemeente verandering in brengen. In opdracht van Elektrip / Lochem Energie biedt just4future projectondersteuning bij de realisatie hiervan. Ondernemers en organisaties krijgen persoonlijke ondersteuning bij het gehele traject.
 
Laadpalen Actie
De Laadpalen Actie houdt in dat LochemEnergie ondernemers volledig ontzorgt die een laadpaal bij hun bedrijf willen plaatsen. Bovendien krijgen de eerste 20 deelnemers een aantrekkelijke korting van 500 euro. Meer info: https://www.elektrip.nl/laadpalen-actie-gemeente-lochem. In november zijn zo’n 100 ondernemers in de gemeente benaderd, van wie een groot aantal persoonlijk is bezocht. Nu de voor bedrijven drukke periode van de feestdagen achter de rug is, volgen in januari de vervolggesprekken. Doel is elke ondernemer een passende oplossing te bieden.
De oplossing voor De Sluis behelst naast de plaatsing van een de dubbele laadpaal, ook een vaste plaats voor een elektrische deelauto. De laadpaal is geplaatst door een lokale installateur.