Update na 3 weken Low Car Diet

Het Low Car Diet eindejaarseditie 2017 is inmiddels 3 weken bezig. Voor degene die niet weten waar we het over hebben: een maand lang proberen 547 deelnemers van zowel grote als kleinere bedrijven en gemeentes zoveel mogelijk uit de auto met verbrandingsmotor te blijven en zo schoon en gezond mogelijk te reizen.

Op social media zijn een aantal deelnemers fanatiek in het delen van hun ervaringen. Zo hebben ze bij Strukton de 1000stappen competitie en zijn ze bij Arcadis fanatiek in de weer met OV en elektrische auto’s. Het is mooi om te zien dat anders reizen goed is voor de CO2- en kostenreductie, maar tegelijkertijd veel plezier oplevert bij de deelnemers.

Veruit de grootste verandering in reisgedrag is te zien in de verschuiving van auto naar OV. Het gebruik van de auto is gedaald van 72 naar 61% (op het moment van schrijven), terwijl het OV-gebruik is gestegen van 23 naar 30,5% (van de totaal afgelegde km’s tot nu toe in de wedstrijd). Een deel van datzelfde autogebruik is ook effectiever geworden door (het eenmalige gebruik) van elektrische auto’s en meer carpoolritten.

De Mobiliteitsshop reist zo duurzaam mogelijk door te kiezen voor een elektrische auto voor verre ritten. Dit geeft ons a. een mooie gelegenheid om de verschillende elektrische auto’s uit te proberen die Autohopper aanbiedt en b. helpt ons bij de reductie gram CO2/km. Kortere afstanden leggen we zoveel mogelijk af met de fiets en als we toch een auto nodig hebben voor korte ritten, dan carpoolen we 4 van de 5 keer.

Nog twee weken te gaan om te knallen voor de overwinning! En daarna? Daarna gaan we vrolijk door met zo duurzaam mogelijk reizen. Ook ná het Low Car Diet blijft het een no-brainer om efficiënter, goedkoper en gezonder te reizen!