Terugblik 2020: vijf webinars ter vervanging van informatieavonden Lochem Energie

Just4Future organiseerde in het kader van de landelijke energiebespaarregeling RRE 17 informatie avonden in vier kernen binnen de gemeente Lochem.

Vanwege het oprukkende coronavirus moest na 4 avonden het programma worden omgegooid. In plaats daar van kwamen vijf webinars die via Zoom in de huiskamers van de ruim 100 geïnteresseerde deelnemers kon worden gevolgd.