project

Projectleiding Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) gemeente Lochem

Datum

1 februari 2020 t/m 31 december 2020

samenvatting

Met de regeling reductie energieverbruik (RRE) stimuleren gemeenten huiseigenaren tot het nemen van energiebesparende maatregelen. Middels diverse projecten worden praktische tips gegeven en kleine energiebesparende aanpassingen uitgevoerd.
De opdrachtgever (gemeente Lochem) heeft een RRE aangevraagd en toegekend gekregen. LochemEnergie voert de opdracht uit, Just4Future levert de projectleiding en stelt het uitvoeringsplan op. Daarnaast zorgen we voor de coördinatie, implementatie en monitoren we de voortgang van het plan.

werkzaamheden

  • opzetten en uitvoeren brede mediacampagne
  • organisatie van 10-40 inloopavonden
  • opzetten actie warmtebeelden en waterzijdig inregelen CV
  • realisatie van kleine energiebesparende maatregelen bij bewoners
  • Afstemming met stakeholders
  • Monitoring voortgang en rapportage

Gaan wij ook samenwerken om jouw duurzame ambitie tot een succes te maken?